ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Ръководство

 • itemprop=
  Гинка Вандева
  Образование: Магистър
  Длъжност: Директор

   

  Гинка Вандева е директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен  детски комплекс, гр. Силистра от 03.09.2019 г. Също така тя е и преподавател към школата по английски език.

  ОБРАЗОВАНИЕ

  2013 г.- РУ „Ангел Кънчев” – „Комуникативни техники и педагогически умения”; Магистър

  2004 г. – РУ „Ангел Кънчев”- Свидетелство за професионална квалификация – Учител по английски език, бакалавър;

  2001 г.- ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност „ Предучилищна и начална училищна педагогика”,бакалавър;

  1990 г. – ИПУ „Д. Михайлов”- гр. Силистра, специалност „ Биология и химия”, полувисше образование.

  КВАЛИФИКАЦИЯ

  • 2019 г. – Трета професионална квалификационна степен, СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ;
  • 2019 г. – Професионално-педагогическа специализация „Съвременни технологии в обучението“
  • 2016- Обучение- „Ефективност на обучението. Интерактивна класна стая”
  • 2014 г. – Професионално обучение „Квалификация на педагогическите специалисти – раздел „Превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви”;
  • 2013 г.- Обучение – „Игрите в класната стая в часовете по английски език”;
  • и много други

  ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

  • от 03.09.2019 г. – ЦПЛР – ОДК , гр. Силистра, директор на институцията
  • oт 2013 г. до 2019 г. – ОУ „Иван Вазов”- гр. Силистра, старши учител начален етап;
  • oт 1996 до 2013 г.- ОУ „св. Климент Охридски” – с. Проф. Иширково – начален учител, учител по английски език;
  • oт 2000 до 2001 г.- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово, възпитател начален етап.