ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Компютърно моделиране и Роботика

                                                                                                                                                        Преподавател - Атанаска Гинова

 

     

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     Компютърно моделиране и Роботика