ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

5 години театрално студио "Артистик" при ОДК-Силистра

Програмата на театрално студио „Артистик“ при ОДК – Силистра за м.октомври – ноември 2019 г.