ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Награда за Мохаммад-Мурад Рашад Халвани от Екоклуб "Пеликан" към ЦПЛР - ОДК

 

      

          

В периода 18 – 20 април 2022 в гр. София се проведе втория етап на Национален конкурс „ Млади таланти“ организиран от Министерството на образованието и науката . От общо 37 участници допуснати до явяване на втори етап бяха представени 24 научно- изследователски  проекти. Компетентното жури с председател  проф.д-р Емил Колев от Института по информатика и математика към БАН оцени научните проекти.

Грамоти на отличените ученици връчи г-жа Мария Гайдарова - заместник- министър на МОН. 

Три изследователски разработки получават право да представят страната ни на Европейското младежко научно изложение “EXPO Science Europe 2022 г.“ в град Сучева, Румъния през юли. Проектите в областта на информатиката, екологията и биологията са на Габриела Чавгова от пловдивската МГ „Акад. Кирил Попов“, Георги Праматаров - студент СУ „Св. Кл. Охридски“, и Мохаммад-Мурад Рашад Халвани от ЦПЛР - Обединен детски комплекс в Силистра с поект „Сравнителна характеристика на зоопланктоните съобщества в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец“.

Поздравления за отличното представяне на Мохаммад-Мурад Рашад Халвани  и неговия ръководител г-жа Йорданка Маринова от ЦПЛР -Обединен детски комплекс в Силистра . Пожелаваме им отлично представяне в Европейското младежко научно изложение “EXPO Science Europe 2022 г.“ в град Сучева, Румъния.