ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Поздравление за 24-ти май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

Директор ЦПЛР - ОДК:

Гинка Вандева