ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Поздравление за 24-ти май към ученици и родители

Благодарим Ви за доверието към институцията на ЦПЛР – ОДК, за уважението към преподавателите на нашите деца!

Директор ЦПЛР – ОДК:

Гинка Вандева