ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Присъствено обучение в школите на ЦПЛР - ОДК

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-01-5226.01.2021 г. на министъра на здравеопазването се възобновяват присъствените занимания на децата в школите на ЦПЛР – ОДК,Силистра , считано от 04.02.2021 г. Моля ,свържете се с преподавателите за повече информация ,относно часовете на присъствие.