ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

ПРОТОКОЛ от Международния екологичен форум "Сребърна 2020" за участие в национален конкурс за ДЕТСКА РИСУНКА "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР

ПРОТОКОЛ 

Днес 27.07.2020 г.в съответствие със Статута на Международен екологичен форум „Сребърна 2020″ и представените рисунки за участие в национален конкурс за ДЕТСКА РИСУНКА “ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР “

Жури в състав:

Председател: Елена Маркарян – художник,

Членове: Вихрен Иванов – художник, старши учител изобразително изкуство към ОДК-Силистра

Живка Ковачева – старши учител по изобразително и приложно изкуство към ОДК – Силистра

след като разгледа 163 рисунки и приложно изкуство на ученици, съответстващи на тематичните направления в конкурса и на възрастовите групи, I – IV кл., V – VІІ кл, VІІІ – ХІІ кл.,

отличи следните участници :

 

Направление РИСУНКИ

Възрастова група – I – IV клас

Първо място -Михаела Атанасова Михова – 9 г, Арт школа Попово – гр.Попово

Второ място – Димана Мирева – 4 кл., Ателие Д.Батемберска- гр.Търговище

Трето място – Виктор Деянов Михайлов – 4 кл. ,Рисувалня „Елфина“ – гр.Бургас

Поощрение

Радослав Николов -8 г,ОДК – гр.Силистра

Специална награда на РИОСВ – Русе – Наталия Йорданова – 4клас, Ателие Д.Батемберска- гр.Търговище

Възрастова група – V – VII клас

Първо място – Тина Тунчева – 5 кл., ОУ“Г.С.Раковски“- гр.Варна

Второ място – Симона Венциславова – 7 кл., ОУ“Константин Фотинов“- гр.Лом

Трето място -Карина Спасова – 11 г,Арт школа „Дон Кези“- гр.Дупница

Поощрение – Камен Зоев Ангелов -5 кл. ,ОУ“Цанко Церковски“-с.Средище, общ.Силистра

Специална награда на РИОСВ – Русе- Тея Костадинова 6 клас, Арт школа „Дон Кези“-Дупница

 

Възрастова група – VІІІ – ХII кл.

Първо място -Ивайла Георгиева Петрова – 10 кл., школа Арт Попово- гр.Попово

Второ място – Андрея Георгиева – 10 кл., 2СУ“Проф.Никола Маринов“ – гр.Търговище

Трето място – Михаела Ванева – 9 кл.,Арт ателие „Дон Кези“- гр.Дупница

 

Направление ГРАФИКА 

Специална награда на РИОСВ – Русе- Светлана Петрова – 10 кл., ПЕГ“Проф.д-р Асен Златаров“ – гр.В.Търново 

Направление ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 

Първо място – Онур Сейхан Хюсеин – 5 кл., СУ „Васил Левски“-гр.Главиница, обл.Силистра

Второ място – Вяра Гълчавова – 2 кл., ОУ“Иван Вазов“- гр.Силистра

Второ място – Никол Колева – 1 кл., ЦПЛР- ЦРД- Плевен

Трето място- – Виктория Бекова – 3 кл., ЦПЛР- ЦРД- Плевен

Трето място- – Сезнур Зейдин Асанов – 7 кл., ОУ“Цанко Церковски“- с.Средище, обл.Силистра