ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Школа за автентичен фолклор - група "Перуника" към ЦПЛР - ОДК, Силистра

Поредното отлично представяне на учениците от школата за автентичен фолклор - група "Перуника" към ЦПЛР - ОДК

с ръководител  и учител г-жа Йорданка Димова

на ХII Лазарски събор, провел се в с.Калипетрово, обл.Силистра. 

Още много участия и награди на талантливите деца от група "Перуника" .