ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Школа за автентичен фолклор - група "Перуника" към ЦПЛР - ОДК

Отлично представяне на учениците от школата за автентичен фолклор - група "Перуника" към ЦПЛР - ОДК

с ръководител  и учител г-жа Йорданка Димова

на Пролетния концерт "Лазар иде", провел се в с.Айдемир, обл.Силистра. 

Още много участия и награди на талантливите деца от група "Перуника" .