ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

МУСКЕТАРИТЕ СЕ ЗАВРЪЩАТ!

     

         

           

       Последните Мускетари по Валери Петров

       Постановка Христо Христов

 

        20 април,Сряда, 19:00 часа, ДКТ Сава Доброплодни