ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОФОРУМ "СРЕБЪНА 2020"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с въведените на територията на Република България противоепидемични
мерки, свързани с разпространението на вируса COVID – 19, част от изявите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 не бяха реализирани.

Съгласно заповед №РД09-1324/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката
за реализиране на изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.,
организаторите на 29 Международен екологичен форум „Сребърна-2020“ обявяват:

Конкурс за детска рисунка на тема: „ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР
Литературен конкурс (есе, стихотворение, разказ) на тема: „ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ -БЕЗЦЕНЕН ДАР „.
Краен срок за изпращане – 22. 07. 2020 г.

Творбите да се изпращат на адрес: гр. Силистра – 7500; ул.’’Добрич“ №68а
ЦПЛР- Обединен детски комплекс e-mail odk_silistra@abv.bg ; тел.086 824046