ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Важно! Прекратяват се учебните занятия в ОДК

Уважаеми родители и ученици,

съгласно Заповед № РД-01-46 /11.03.2021 г. на директора на РЗИ- Силистра се преустановяват присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие в област Силистра, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.