ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Важно! Преминаване на обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

от 29.10.2020 г. до 11.10.2020 г. включително

Педагогически специалисти от направления „Науки и технологии“ и „Изкуства“ преминатват към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на обучение в електронна среда от разстояние на учениците, на които преподават.

Педагогически специалисти от направления „Спорт “ на този етап продължават учебните занятия в присъствена форма само с ученици от прогимназиален и начален етап до следваща заповед на министъра на здравеопазването или министъра на спорта.