ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Талантливите деца на балет "Аксел"

 

Заключителен концерт на Балет Аксел при ЦПЛР-ОДК, Силистра! Много талант, изящество и красота, благодарение на ръководителката Адриана Мумджиева. Поздравителен адрес от г-жа Кръстева Областен управител на област Силистра.

Може да бъде изображение с 7 души и изправени хора