ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Заключителен музикален концерт

На 14.06.2024 г. се проведе заключителният концерт на Школите по автентичен фолклор и ДВГ "Звънче" при ЦПЛР-ОДК, Силистра. Надарените момичета за пореден път ни зарадваха с китка от красиви народни и популярни детски песни, подбрани с вещина от г-жа Йорданка Димова - ръководител на групите.

Потопени в магията на музиката не усетихме как отлетяха 60 минути.

Пожелаваме здраве и многобройни сценични изяви на г-жа Димова и нейните талантливи славейчета!