ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Започва 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, деца и ученици!

Започва записването в школите, клубовете и съставите на ЦПЛР- ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – Силистра за учебната 2020 / 2021 година.

Всички, които желаят да се включат в дейностите на ЦПЛР- ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – Силистра през учебната 2020/2021 година следва да попълнят заявление по образец.

Заявление по образец може да попълните и подадете на място в сградата на ЦПЛР- ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – Силистра , ул.“Добрич’68а .

Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на ЦПЛР-ОДК-Силистра: www.odk-silistra.com и изпратено на електронната поща: odk_silistra @abv.bg

Важно е да подадете актуалните данни за Вашето дете – три имена, ЕГН, училище, клас, смяна в училище, адрес на постоянно местоживеене, имейл на детето или родителя.

Съхранението и обработката на личните данни се прави съгласно всички актуални нормативни изисквания.

Очакваме Ви!

Ще се радваме, ако споделите тази информация, за да стигне до повече родители и деца!