ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Кинезитерапия

Галя Стоянова
Кинезитерапия

Кинезитерапия означава лечение чрез движение, в ОДК се предлагат занимания в учебни групи чрез програма от упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания.

В медицинскaта рехабилитация понятието Кинезитерапия доскоро бе известно като Лечебна физкултура или ЛФК. Може да проследим началото на Кинезитерапията във философската система на Конфуций , показваща значението на определени позиции на тялото, които водят до превантивни и терапевтични ефекти.

Групи по кинезитерапия за деца и ученици са сформирани от 2007г. към УСШ /Ученическа спортна школа/ и преминават от м.септември 2012г. в структурата на ОДК.

По предложение на ОДК – Силистра, с домакинството на ЦДГ „Радост“ се провеждат открити уроци за популяризиране на заниманията и създаване на система за профилактика. През м.март 2014г. бе проведен открит урок на тема „Профилактика на гръбначните изкривявания в предучилищна възраст“, в присъствие на учители и възпитатели за I – IV клас, от училищата в гр.Силистра и от ЦДГ.

Под умелото ръководство на кинезитерапевта Галя Стоянова, децата от предучилищната група на ЦДГ“Радост“ демонстрират гимнастически упражнения и забавни игри, укрепващи здравето и за преодоляване на гръбначни изкривявания. Чрез използване на тояжки, пейки, медицински топки, обръчи , участващите деца спортуват и се забавляват кой от двата отбора ще бъде победител.

В провеждането на занимания с деца от подготвителните групи са обхванати 240 деца през 2013/2014 учебна година. За гимнастиката се ползват салоните на детските градини, като целта е подобни занятия да се провеждат и в начален курс на училищата.

„Да предлагаме кинезитерапия за повече деца от Силистра – лечение на подрастващите чрез движение“, е стремежът на преподавателката Галя Стоянова, защото учениците са обездвижени и много от тях са с предразположение към гръбначни изкривявания. Разширяването на заниманията по лечебна гимнастика в ОДК и създаването на традиции за продължаващи програми в начален курс, допринася значително за добрия здравословен статус на децата и учениците от Силистра.