ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Прием

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ШКОЛИТЕ, клубовете и групите на Обeдинен ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – гр. Силистра е възможно през цялата УЧЕБНА година. За учебната 2021-2022 г. – започва от 30.05.2021 г.

РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ СКАНИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ЛИЧНО ДА ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ В СГРАДАТА НА ОДК НА адрес: УЛ. „Добрич“ №68а

РАБОТНО ВРЕМЕ: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК 8:30 – 17:00 ч. ; ОБЕДНА ПОЧИВКА 12:30 – 13:00 ч.; E-mail: odk_silistra@abv.bg; Телефон: 086/ 82-40-46

Благодарим за доверието!

Прикачени документи

zaiavlenie 2022-2023.docx