ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

За нас

Обединеният детски комплекс в град Силистра е Център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование. Предлага дейности в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството, спорта, организира учебни групи, състезания и конкурси за свободното време на учениците.

ОДК е създаден в изпълнение на Заповед №РД-14-99 / 4 юли 2012 г. на министър Сергей Игнатов на МОМН. Комплексът функционира от 01.09.2012 г., като обединява и се явява правоприемник на дейностите на съществувалите извънучилищни педагогически учреждения Център за работа с деца – град Силистра ул.“Симеон Велики“ №135, Център за ученическо, техническо и научно творчество – град Силистра ул. „Добрич“ №68а и Ученическа спортна школа – град Силистра ,ул. „Богдан войвода“ №10.

Стратегическа цел на ОДК-Силистра
Утвърждаване на Обединения детски комплекс като институция за стимулиране, подкрепа и изява на творческите способности и познавателните интереси на подрастващите деца и ученици от община Силистра.

Задачи на ОДК-Силистра
Предоставяне на условия за учениците от община Силистра за допълнително образование и възпитание, овладяване на умения и компетенции за успешна реализация в съответствие с европейските стандарти на образование, работа и живот.
Осигуряване на диференцирана индивидуална грижа за личностно развитие на подрастващите чрез занимания в клубните форми на ОДК.
Педагогическа подкрепа и защита на правата на деца и ученици за достъп до клубове, конкурси, инициативи и мерки за стимулиране.

Дейностите в ЦПЛР -ОДК са организирани в 3 направления, в постоянни и временни учебни групи, клубове, школи, секции:

Наука и технологии

 • Школа „Английски език“,
 • Школа „Млад природозащитник“,
 • Екоклуб „Пеликан“,
 • Школа „Занимателна химия“,
 • Школа „Математика“,
 • Школа „Пътешественици“,
 • Школа „Роботика“

Изкуства

 • Балетна школа „Аксел“,
 • Театрална студия „Артистик“;
 • Школи по Изобразително и приложно изкуство; 
 • клуб „Литературно творчество“,
 • школа за автентичен фолклор ,
 • вокална група „Звънче“,
 • школа Спортни танци
 • групи Мажоретки и Народни танци

Спорт

 • школа Футбол – групи момичета и момчета;
 • школа Баскетбол – групи момчета ;
 • школа Плуване;
 • школа Лека атлетика;
 • групи Лечебна гимнастика;
 • школа Приложно колоездене;

ОДК стопанисва и развива дейност в предоставената база общинска публична собственост:

 • Сграда с оборудвани учебни зали и открита дворна площадка, ул. „Добрич“ 68а;
 • Закрит плувен басейн, ул.“Богдан войвода“ 10;
 • Спортна площадка с тенис корт, ул. „Богдан войвода“ 10;
 • Репетиционни зали, салон и сцена в сграда на Младежки дом.

За осъществяване на образователните дейности, ОДК разполага с оборудвани зали по направления – кабинети по екология, химия, биология,  компютърна зала, ателиета по изобразително и приложно изкуство, балетна зала, театрално студио, конферентна зала, зрителна зала и сцена, закрит плувен басейн, спортна площадка за тенис и съвременна дидактическа база с електронно разработени уроци, преносими компютри, мултимедийни проектори, видео и озвучителна техника, спортно оборудване.

В ОДК са организирани образователни занимания и надграждащо обучение от педагогически екип с квалифицирани, утвърдени специалисти в направленията на дейност Наука и техника, Изкуства, Спорт. Възпитаниците на ОДК традиционно се класират на призови места в международни, национални, областни ученически конкурси и общински състезания.

Преподаватели по направления – Христо Христов, Светлана Тодорова, Адриана Мумджиева,  Ясен Неделчев, Галя Стоянова,  Вихрен Иванов, Елена Маркарян,  Йорданка Димова,  Атанаска Гинова,   Иванка Стойчева,Веселин Стойчев, Илия Недков, Анна Минкова, Пламен Славов
Заместник директор –  Ивена Димитрова
Директор – Гинка Вандева

 

ОДК е домакин на Международен екологичен форум „Сребърна“ за еко-проекти; на Международен конкурс за рисунки и литературно творчество на екологична тематика „Земята наш дом“.

ОДК организира самостоятелни продукции на клубната си дейност чрез традиционни изложби – базар на детско приложно изкуство“Никулден“, „Цветя за мама „,“Пролетна импресия“; самостоятелни спектакли, „Театрална сцена“, „С магията на танца“ честване на Деня на детето 1 юни, Деня на планетата Земя, експедиции в дните на ваканции, деня на р. Дунав, празнични прояви на гр.Силистра.

Клубовете при ОДК партнират с педагози от училищата в община Силистра и представят дейността си по време на общоучилищни чествания, рецитаторски конкурс, инициативи и юбилеи.

ОДК партнира на община Силистра:

 • при организиране на общински ученически състезания по спортове – баскетбол, плуване, футбол
 • при подготвяне на детски и младежки празнични сцени за деня на Силистра,
 • 24 май  „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”
 • за коледни и великденски ателиета с ученици
 • летни занимания с групи деца
 • при провеждане на международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство“ в гр.Силистра

ОДК партнира на РУО – Силистра при провеждане на регионални ученически конкурси, пленери, национални изложения на ученическо творчество.

ОДК е отворена врата за деца, ученици и младежи от община Силистра, на различна възраст, от различни училища и групи, обединени от общи интереси в областта на науката, изкуствата и спорта.

В ОДК е осигурен свободен избор и достъп в постоянни, временни и ваканционни учебни групи, като формата и вида на заниманията се определят от заявените желания и чрез анкети с ученици, родители, местна общност.

Мисията на Обединен детски комплекс – Силистра е да бъде полезен и предпочитан Център за личностна подкрепа, с престижно място в педагогическото и обществено пространство като Център за обща подкрепа за личностно израстване и развитие на творческите заложби на подрастващите деца и ученици, като активен пълноправен участник в обществения живот на община Силистра.