ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

За нас

Обединеният детски комплекс в град Силистра е Център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование. Предлага дейности в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството, спорта, организира учебни групи, състезания и конкурси за свободното време на учениците.

ОДК е създаден в изпълнение на Заповед №РД-14-99 / 4 юли 2012 г. на министър Сергей Игнатов на МОМН. Комплексът функционира от 01.09.2012 г., като обединява и се явява правоприемник на дейностите на съществувалите извънучилищни педагогически учреждения Център за работа с деца – град Силистра ул.“Симеон Велики“ №135, Център за ученическо, техническо и научно творчество – град Силистра ул. „Добрич“ №68а и Ученическа спортна школа – град Силистра ,ул. „Богдан войвода“ №10.

Стратегическа цел на ОДК-Силистра
Утвърждаване на Обединения детски комплекс като институция за стимулиране, подкрепа и изява на творческите способности и познавателните интереси на подрастващите деца и ученици от община Силистра.

Задачи на ОДК-Силистра
Предоставяне на условия за учениците от община Силистра за допълнително образование и възпитание, овладяване на умения и компетенции за успешна реализация в съответствие с европейските стандарти на образование, работа и живот.
Осигуряване на диференцирана индивидуална грижа за личностно развитие на подрастващите чрез занимания в клубните форми на ОДК.
Педагогическа подкрепа и защита на правата на деца и ученици за достъп до клубове, конкурси, инициативи и мерки за стимулиране.

Дейностите в ЦПЛР -ОДК са организирани в 3 направления, в постоянни и временни учебни групи, клубове, школи, секции:

Наука и технологии

 • Школа „Английски език“,
 • Школа „Млад природозащитник“,
 • Екоклуб „Пеликан“,
 • Школа „Занимателна химия“,
 • Школа „Математика“,
 • Школа „Пътешественици“,
 • Школа „Компютърно моделиране“

Изкуства

 • Балетна школа „Аксел“,
 • Театрална студия „Артистик“;
 • Школи по Изобразително изкуство;  клуб „Компютърна графика“;
 • клуб „Литературно творчество“,
 • школа за автентичен фолклор – „Глас от Добруджа“,
 • вокална група „Бяло, зелено, червено“

Спорт

 • школа Футбол – групи момичета и момчета;
 • школа Баскетбол – групи момчета и момичета;
 • школа Плуване;
 • школа Лека атлетика;
 • групи Лечебна гимнастика;
 • групи Тенис на корт;
 • школа Джудо

ОДК стопанисва и развива дейност в предоставената база общинска публична собственост:

 • Сграда с оборудвани учебни зали и открита дворна площадка, ул. „Добрич“ 68а;
 • Закрит плувен басейн, ул.“Богдан войвода“ 10;
 • Спортна площадка с тенис корт, ул. „Богдан войвода“ 10;
 • Репетиционни зали, салон и сцена в сграда на Младежки дом.

За осъществяване на образователните дейности, ОДК разполага с оборудвани зали по направления – кабинети по екология, химия, биология,  компютърна зала, ателиета по изобразително и приложно изкуство, балетна зала, театрално студио, конферентна зала, зрителна зала и сцена, закрит плувен басейн, спортна площадка за тенис и съвременна дидактическа база с електронно разработени уроци, преносими компютри, мултимедийни проектори, видео и озвучителна техника, спортно оборудване.

В ОДК са организирани образователни занимания и надграждащо обучение от педагогически екип с квалифицирани, утвърдени специалисти в направленията на дейност Наука и техника, Изкуства, Спорт. Възпитаниците на ОДК традиционно се класират на призови места в международни, национални, областни ученически конкурси и общински състезания.

Преподаватели по направления – Христо Христов, Светлана Тодорова, Адриана Мумджиева, Росица Атанасова, Ясен Неделчев, Галя Стоянова, Мариана Даскалова, Вихрен Иванов, Елена Маркарян, Валентина Кулева, Ивелина Димова, Румяна Вълчанова, Димитър Георгиев, Марияна Гагова, Иванка Стойчева,Веселин Стойчев, Илия Недков
Заместник директор –  Неделчо Цвятков
Директор – Гинка Вандева

 

ОДК е домакин на Международен екологичен форум „Сребърна“ за еко-проекти; на Международен конкурс за рисунки и литературно творчество на екологична тематика „Земята наш дом“.

ОДК организира самостоятелни продукции на клубната си дейност чрез традиционни изложби – базар на детско приложно изкуство“Никулден“, „Цветя за мама „,“Пролетна импресия“; самостоятелни спектакли, „Театрална сцена“, „С магията на танца“ честване на Деня на детето 1 юни, Деня на планетата Земя, експедиции в дните на ваканции, деня на р. Дунав, празнични прояви на гр.Силистра.

Клубовете при ОДК партнират с педагози от училищата в община Силистра и представят дейността си по време на общоучилищни чествания, рецитаторски конкурс, инициативи и юбилеи.

ОДК партнира на община Силистра:

 • при организиране на общински ученически състезания по спортове – баскетбол, плуване, футбол
 • при подготвяне на детски и младежки празнични сцени за деня на Силистра,
 • 24 май  „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”
 • за коледни и великденски ателиета с ученици
 • летни занимания с групи деца
 • при провеждане на международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство“ в гр.Силистра

ОДК партнира на РУО – Силистра при провеждане на регионални ученически конкурси, пленери, национални изложения на ученическо творчество.

ОДК е отворена врата за деца, ученици и младежи от община Силистра, на различна възраст, от различни училища и групи, обединени от общи интереси в областта на науката, изкуствата и спорта.

В ОДК е осигурен свободен избор и достъп в постоянни, временни и ваканционни учебни групи, като формата и вида на заниманията се определят от заявените желания и чрез анкети с ученици, родители, местна общност.

Мисията на Обединен детски комплекс – Силистра е да бъде полезен и предпочитан Център за личностна подкрепа, с престижно място в педагогическото и обществено пространство като Център за обща подкрепа за личностно израстване и развитие на творческите заложби на подрастващите деца и ученици, като активен пълноправен участник в обществения живот на община Силистра.