ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

Преустановяват се временно присъствените занимания в ЦПЛР-ОДК - гр.Силистра

Уважаеми родители, деца и ученици,

На основание Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, считано от 21.10. 2021 г. се преустановяват временно присъствените занимания в ЦПЛР-ОДК – гр.Силистра. Всички дейности преминават във форма на обучение от разстояние.Нашите преподаватели ще се свържат с вас, за да ви уведомят за създадената организация.

Благодарим ви за разбирането!