ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

СЪОБЩЕНИЕ - ВАЖНО!

Уважаеми родители и ученици,

в ЦПЛР – ОДК, Силистра ще се осъществи дистанционно обучение в съответните групи и школи по интереси до 29.03.2020 г.