ЦПЛР-Обединен детски комплекс
град Силистра

ВАЖНО! Сформира се група футбол - момичета

ЦПЛР – ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СИЛИСТРА, ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул.“Добрич“ 68а, тел.: 086/824046, 0885463432, e-mail odk_silistra@abv.bg;

 

ВАЖНО!!!

В ЦПЛР – ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ,гр. Силистра

се сформира:

Група по футбол момичета, родени в периода 2009-2011 година

/ 3-ти, 4-ти, 5-ти клас/

Група по футбол девойки, родени в периода 2004-2006 година

/ 8-ми, 9-ти, 10-ти клас/

Заявления се подават при ръководителя или на място в ЦПЛР – ОДК, ул.“Добрич“№68а

В.Стойчев – тел.0894389101

ЦПЛР – ОДК тел.086 824046